2105692671 Αιγαίου 49 και Ηπείρου 102, Κορυδαλλός pyromarket@gmail.com
Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 1kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 1kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 1kg ξηράς σκόνης ABC 40% INOX με μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου. Κατάλληλος για χώρους που υπάρχει υγρασία.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 2kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 2kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% Ανοξείδωτος με μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 3kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 3kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 3Kg ξηράς σκόνης ABC 40% INOX Ξηράς Σκόνης με μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 3Kg ξηράς σκόνης ABC 40% με Δοχείο Μονόραφο και Κλείστρο Μεσαίο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 6kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης ABC40% INOX με Μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα

Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 6Kg ξηράς σκόνης ABC 40% με μονόραφο δοχείο, με μαστό και μία βάνα ανοξείδωτη 1/2”.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 6Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο, χυτό μαστό με ασφαλιστικό, βαλβίδα πλήρωσης και Δύο ανοξείδωτες Βάνες 1/2”.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας Οροφής 6Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας Οροφής 6Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας οροφής 6kg ξηράς σκόνης ABC 40% με πιστοποιημένο κατά CE Σπρίνκλερ και ασφαλιστικό.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 12kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 12kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 12Kg ξηράς σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο και κλείστρο INOX

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής - Αυτόματο Κλείστρο με Θέση για Πυροκροτητή {noPicture}

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής - Αυτόματο Κλείστρο με Θέση για Πυροκροτητή

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 12Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο και Αυτόματo πιστοποιημένο με CE Κλείστρο με ασφαλιστικό και με Θέση...

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης 12Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα {noPicture}

Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης 12Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 12Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού, μαστό και μία Βάνα ανοξείδωτη 1/2”.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες {noPicture}

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 12Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο, χυτό μαστό με ασφαλιστικό, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού...

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας Οροφής 12Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας Οροφής 12Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς Σκόνης 12Kg ABC 40% με πιστοποιημένο κατά CE Σπρίνκλερ και ασφαλιστικό.

Μάθετε περισσότερα
Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας, 25Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5 μέτρων και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα {noPicture}

Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής Ξηράς Σκόνης 25Kg ABC 40%, με βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού, μαστό με Βάνα Ανοξείδωτη 3/4” σε ειδική συσκευασία.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή {noPicture}

Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής για Πρατήρια Καυσίμων 25Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Αυτόματo πιστοποιημένο CE Κλείστρο με ασφαλιστικό...

Μάθετε περισσότερα