2105692671 Αιγαίου 49 και Ηπείρου 102, Κορυδαλλός pyromarket@gmail.com

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα {noPicture}

Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 6Kg ξηράς σκόνης ABC 40% με μονόραφο δοχείο, με μαστό και μία βάνα ανοξείδωτη 1/2”.

Όλοι οι πυροσβεστήρες συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 που ζητάει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Πίσω