2105692671 Αιγαίου 49 και Ηπείρου 102, Κορυδαλλός pyromarket@gmail.com
Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα

Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 6Kg ξηράς σκόνης ABC 40% με μονόραφο δοχείο, με μαστό και μία βάνα ανοξείδωτη 1/2”.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 6Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο, χυτό μαστό με ασφαλιστικό, βαλβίδα πλήρωσης και Δύο ανοξείδωτες Βάνες 1/2”.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής - Αυτόματο Κλείστρο με Θέση για Πυροκροτητή {noPicture}

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής - Αυτόματο Κλείστρο με Θέση για Πυροκροτητή

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 12Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο και Αυτόματo πιστοποιημένο με CE Κλείστρο με ασφαλιστικό και με Θέση...

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης 12Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα {noPicture}

Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης 12Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 12Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού, μαστό και μία Βάνα ανοξείδωτη 1/2”.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες {noPicture}

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 12Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο, χυτό μαστό με ασφαλιστικό, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού...

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα {noPicture}

Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής Ξηράς Σκόνης 25Kg ABC 40%, με βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού, μαστό με Βάνα Ανοξείδωτη 3/4” σε ειδική συσκευασία.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή {noPicture}

Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής για Πρατήρια Καυσίμων 25Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Αυτόματo πιστοποιημένο CE Κλείστρο με ασφαλιστικό...

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 50Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα {noPicture}

Πυροσβεστήρας 50Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής Ξηράς Σκόνης 50Kg ABC 40%, με βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού, μαστό με μία Βάνα Ανοξείδωτη 3/4” σε ειδική συσκευασία.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 50Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή {noPicture}

Πυροσβεστήρας 50Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής για Πρατήρια Καυσίμων, 50Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Αυτόματo πιστοποιημένο CE Κλείστρο με ασφαλιστικό...

Μάθετε περισσότερα