2105692671 Αιγαίου 49 και Ηπείρου 102, Κορυδαλλός pyromarket@gmail.com
Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 3Kg ξηράς σκόνης ABC 40% με Δοχείο Μονόραφο και Κλείστρο Μεσαίο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης {noPicture}

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα