2105692671 Αιγαίου 49 και Ηπείρου 102, Κορυδαλλός pyromarket@gmail.com
Πυροσβεστήρας 1kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 1kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 1kg ξηράς σκόνης ABC 40% INOX με μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου. Κατάλληλος για χώρους που υπάρχει υγρασία.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 2kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 2kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% Ανοξείδωτος με μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 3kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 3kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 3Kg ξηράς σκόνης ABC 40% INOX Ξηράς Σκόνης με μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 6kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης ABC40% INOX με Μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 12kg ξηράς σκόνης INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 12kg ξηράς σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 12Kg ξηράς σκόνης ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο και κλείστρο INOX

Μάθετε περισσότερα