2105692671 Αιγαίου 49 και Ηπείρου 102, Κορυδαλλός pyromarket@gmail.com

Μόνιμο Σύστημα CO2

Μόνιμο Σύστημα CO2 {noPicture}
To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο και αδρανές αέριο. Κατά τη χρήση του δεν γίνεται καμία καταστροφή (σε αντίθεση με το νερό ή την ξηρά σκόνη, όπου σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους προκαλεί φθορές), είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα, δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο. Μετά την πυρόσβεση εξατμίζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους.
Πυρανίχνευση
• Πιστοποιημένος Πινάκας τεσσάρων ζωνών
• Οπτικό-Ακουστική Σειρήνα
• Κομβίο Χειροκίνητης Ενεργοποίησης Συστήματος
• Κομβίο Ακύρωσης Κατάσβεσης
• Ανιχνευτές Θερμότητας (Θερμικού Ορίου ή Θερμοδιαφορικούς)
• Ανιχνευτές Καπνού
• Πινακίδα STOP GAS
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ISO 9809 – 1 ΕΝ 1964 – 1, π 99/36/ΕC
CE ΦΙΑΛΗΣ ΠΙΛΟΤΟΥ 97/23/ΕC (TUV)
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΑ 300 bar ΑΠΟ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
CE ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ (BV) CE 0062

 

Πίσω