2105692671 Αιγαίου 49 και Ηπείρου 102, Κορυδαλλός pyromarket@gmail.com
hero image
PYROMARKET | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

 

H Eταιρεία "ΠΥΡΟΜΑΡΚΕΤ" ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί έκτοτε στην περιοχή Κορυδαλλού.  
Αναλαμβάνουμε προμήθεια και εγκαταστάσεις πυροσβεστήρων - πυροσβεστικών φωλεών - πυρανιχνεύσεων - φωτιστικών ασφαλείας - πυράντοχων πορτών - συστημάτων τοπικής εφαρμογής - αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης.

 

Για τα ανωτέρω η εταιρεία απασχολεί προσωπικό πλήρως εκπαιδευμένο στην εργασία του (έλεγχος - συντήρηση - γόμωση πυροσβεστήρων) και διαθέτει ειδικά συνεργεία από:
Ηλεκτρολόγους – ηλεκτρονικούς 
► Μηχανολόγους – μηχανικούς για μελέτες, έκδοση αδειών και πιστοποιητικών πυρασφαλείας 
► Ειδικά συνεργεία για τοποθέτηση πυράντοχων  πορτών 
► Υδραυλικούς για εγκατάσταση σωληνώσεων πυρόσβεσης (αντλητικό συγκρότημα), πυροσβεστικές φωλιές κ.α.
► Συνεργείο ελέγχου και επισκευής αντλητικών συγκροτημάτων

 

Για την προμήθεια, τον έλεγχο - συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων απαιτείται άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Βιομηχανίας, να είναι αναγνωρισμένη εταιρεία και να διαθέτει Αρμόδιο άτομο. 

 

Η εταιρεία ΠΥΡΟΜΑΡΚΕΤ διαθέτει τα κάτωθι:

Άδεια λειτουργίας με αριθμό Φ.14 ΚΟΡ 933 από το Υπουργείου Βιομηχανίας
• Πιστοποιητικό έγκρισης Αριθμού Αδείας Αρμοδίου Ατόμου, με αριθμό PR-C-204
• Πιστοποιητικό έγκρισης Αναγνωρισμένης Εταιρείας, με αριθμό PYR-LPR-410.06.066
• Πιστοποιητικό έγκρισης Κέντρου επανελέγχου Δοχείων Πίεσης σύμφωνα με την Υ.Α. 14165/Φ17, 4/373- ΦΕΚ673/Β/1993 με αριθμό PYR- LPR-410.16.024-GIAN 001-16-GRC

Σκοπός μας είναι η διαχρονική συνεργασία με ποιότητα και συνέπεια στις καλύτερες τιμές