2105692671 Αιγαίου 49 και Ηπείρου 102, Κορυδαλλός pyromarket@gmail.com
Πυροσβεστήρας 1lt Αφρού INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 1lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού AFFF (6%) INOX με μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 1lt Αφρού {noPicture}

Πυροσβεστήρας 1lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού AFFF (6%) με Δοχείο Μονόραφο με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 2lt Αφρού INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 2lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού AFFF (6%) INOX με μονόραφο δοχείο και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 2lt Αφρού {noPicture}

Πυροσβεστήρας 2lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού AFFF (6%) με Δοχείο Μονόραφo με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη και με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού AFFF (6%) INOX με μονόραφο δοχείο

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 3lt Αφρού {noPicture}

Πυροσβεστήρας 3lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού με δοχείο μονόραφο με πλαστική εσωτερική επικάλυψη και κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 6lt Αφρού INOX {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού AFFF (6%) INOX με μονόραφο δοχείο.

Μάθετε περισσότερα
Πυροσβεστήρας 6lt Αφρού {noPicture}

Πυροσβεστήρας 6lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού AFFF (6%) με δοχείο μονόραφο με πλαστική εσωτερική επικάλυψη και κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου.

Μάθετε περισσότερα